Uzmanlık Alanlarımız

Mesane Tümörleri hakkında bilmek istedikleriniz

Mesane Tümörleri

Mesane Tümörleri (İdrar Kesesi Tümörleri) - Mesane Kanseri

Mesane kanseri, mesanede oluşan anormal büyümelere denir. Mesane, vücutta böbrekten süzülen idrarın depolandığı sidikin biriktiği ve dışarı atıldığı, adalelerden oluşmuş ve içi boş bir organdır.

Bu kanser türü ABD’de dördüncü, Avrupa’da ise beşinci sıklıkta görülmektedir. Mesane tümörü kadınlara oranla erkeklerde 3kat daha sık görülmektedir.

Erkeklerde akciğer kanseri, kalın bağırsak kanserinden sonra sıklıkla görülen kanser çeşidi prostat kanseridir. Kadınlarda ise en sık görülen dokuzuncu kanser türüdür.

Genellikle orta ve ileri yaş hastalığı olarak bilinen prostat kanseri çocukluk dahil her yaşta görülebilen bir hastalık türüdür.

Mesane tümörünün belirtileri nelerdir?

Mesane tümörünün en sık bulgusu sidikte gözle görülür şekilde ağrısız pıhtılı kan gelmesidir.İdrarda aralıklı kanama ağrısız şekilde olabilmektedir. Bu durum mesane kanseri hastalarının yaklaşık olarak %85’inde görülmektedir.

Diğer en belirgin belirtileri arasında ise, sık idarar çıkma, idrarda yanma, zor idrar yapma olarak gösterilebilirken karın alt bölgesinde veya bel bölgesinde ağrı da bu yakınmalara eşlik etmektedir.

Bu belirtiler ürolojik hastalıklar olduğu için İzmir Üroloji Tıp Merkezi üroloji uzmanlarımız tarafından teşhis edilmekte ve uygun tedavi uygulamaları uygulanmaktadır. Bunun için tanı koyma aşamasında hastanın idrar tetkikleri önemli yer tutmaktadır. Tam idrar tahlilinde hastalarımızın idrardaki kan hücrelerinin(eritrosit) görülmesi tümör şüphesini ortaya koymaktadır.

Sebepleri

Gıda tüketiminde yapılan yanlışlar ile kişilerin sigara kullanımı mesane tümörünü tetikleyici etkenler arasında yer almaktadır.

Karından yapılan ultrasonografi, mesane tümörü tanısında kullanılan en basit görüntüleme yöntemidir. ( Batın Ultrasonografisi ). Ultrasonografide ancak belirli bir büyüklüğe ulaşan tümörler görüntülenebilmektedir. Diğer kullanılan ve yararlı olan yönlemler ise şunlardır. Manyetik Rezonans ( MRI ) ve İntravenöz Ürografi’dir ( İVP ). Bilgisayarlı tomografi ( CT / BT ), Pozitron Emisyon Tomografi’si ( PET ).

Mesane Tümörü takip

Bu kanser türü bir hastada nüksetme riski mevcut olan bir hastalık tipidir. Bu yüzden hastalarımıza önereceğimiz aralıklarla periyodik olarak takibe gelmelerinin önemini sıklıkla vurgulamaktayız. Periyodik takiplerimizde düzenli olarak idrar testleri ve kontrol sistoskopisi yapmaktayız.