Uzmanlık Alanlarımız

ESWL hakkında bilmek istedikleriniz

eswl-nedir

ESWL Nedir ?

ESWL, vücut dışından , böbrek, idrar yolu ve mesane içindeki taşa şok dalgalar uygulayarak taşı kırma işlemidir. Taşlar küçük parçalara ayrılır ve idrarla dışarı atılır. ESWL dünyada ilk kez 1980 yılında yapılmaya başlanmıştır.Türkiye?de de 1986 ?da İstanbul?da uygulanmaya başlanmıştır. Bursa?da da ilk kez 1991 ?de biz uygulamaya başladık ve onbeş yıldan bu yana üriner sistem taşlarını bu yolla çözümlüyoruz. Kullandığımız cihaz spark-gap teknolojisi ile çalışmakta olup , Elmed-Complit marka skopik- sonogifik bilgisayar kontrollü cihazdır.


Taş şikayeti olan hastalar direkt olarak veya tedavilerini isteyen bir doktor aracılığı ile başvurabilirler. Öncelikle Röntgen ve laboratuvar tahlilleri değerlendilen hastalar eğer taşları ESWL ile tedaviye uygunsa ESWL programına alınırlar.(Taşların kırılmasında başarı oranı taşın bulunduğu yer, yapısına, büyüklüğüne göre değişim gösterir.)

İdrar yollarında önemli bir tıkanıklık var ve idrar akımı çok rahat değilse veya kırılacak taş çok büyükse(genellikle 1,5 cm üzerinde ise) çoğunlukla genel anestezi altında mesaneden idrar yoluna girilerek DJ kateter denilen ince bir tüp konur.Bu tüp idrar akışını kolaylaştırarak kırılan taş parçalarının kolay atılmasını sağlar.

Bu DJ kateteri taşın büyüklüğü ne olursa olsun tek böbrekli hastalara uygulanmalıdır. Böylece hastanın durumuna hakim olduktan sonra ESWL programına alınır.

Taşın yerine büyüklüğüne ve kimyasal yapısına göre birkaç seans ESWL uygulanır. Seanslar arasında kontrol filimleri(Düs grafi veya usg) çekilir. Taşın tamamen kırılıp düştüğü görülür ,böylece tedavi sonlandırılır.


Tedavi sırasında Litotripter (Taş Kırma Cihazı) tarafından vücudun dışında bir şok dalgası oluşturulmakta ve hastaya temas eden bir su yastığı aracılığıyla vücut içine yansıtılmaktadır. Taşkırma cihazının jeneratörünün kapalı ve küçük bir ortamda (hava veya su içerisinde) oluşturduğu ani enerji salınımı; yüksek enerji dalgalarına (şok dalgası) neden olmaktadır.

Şok dalgasının su veya benzer yoğunluktaki (örn. insan vücut dokuları) dokuların içerisinde yayılımı ve ilerlemesi akustik Fiziği kanunlarına uygun olarak gerçekleşir. Şok dalgasının vücut içerisinde akustik dirençleri farklı dokular arasında (yumuşak doku-taş)ilerlemesi doku sınırlarında (taşın yüzeyinde) sıkıştırma kuvvetinin doğmasına neden olur. Oluşan bu sıkıştırma kuvveti rastlanılan dokunun (idrar yolundaki taş) gerilme direncinden yüksek olması durumunda taşın ön yüzünde çatlama meydana gelir. Şok dalgasının taşın arka yüzüne geçen kısmı geri yansıyarak taşta çatlama ve kırılmaya neden olmaktadır. Şok dalgasının içinden geçtiği diğer dokulara herhangi bir zararı bulunmamaktadır. ESWL sırasında amaç taşı 1mm. den küçük fragmanlara ayırarak ağrısız ve sorunsuz bir şekilde idrarla atılmasını sağlamaktır.

ESWL sırasında taş cihazın ekranında görüntülenir, odaklama yapılarak şok dalgalarının ulaşması gereken yer belirlenir ve işleme başlanır. ESWL hastanın yatışı ve anestezi almasını gerektiren bir tedavi değildir.

ESWL uygulaması sonrasında 1-2 gün idrar kanlı gelebilir. Hasta günde en az 2 litre su içerek, ilaç kullanarak ve yürüyüş yaparak taşların düşmesine yardımcı olmalıdır.

Taş kırma işlemi bittikten sonra hastaya yeni taş oluşmaması için gerekli bilgiler verilir.3 ay ara ile kontrole gelmesi önerilir takibi yapılır.